Program konference – den 1

25. 4. 2024, čtvrtekVědecká část
Místo konání: Ostravská univerzita , Fráni Šrámky 3, Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava

Program souhrnně 1.  den konference – 25. 4. 2024 (kliknete zde, pro kratkou verze)

Místo konání: Ostravská univerzita , Fráni Šrámky 3, Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava

10:00  – Registrace účastníků konference – zasedací místnost (v přízemí od hlavního vchodu chodba po levé straně, dveře naproti schodišti)

10:30  – otevření konference, přivítání účastníků

10:45 – 12:00 – Plenární zasedání – I. část

12:00 – 12:30 – přestávka na občerstvení

12:30 -13:30- plenární zasedání – II. část

13:30 – 14:45 – přestávka na občerstvení

14:45 – 17:00 – příspěvky účastníků konference

17:45 – zakončení prvního dne konference


PRVNÍ DEN KONFERENCE 25. 4. 2024, čtvrtek

VĚDECKÁ ČÁST

Místo konání: Ostravská univerzita, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava

 10:00  hodin

 • Registrace účastníků konference – zasedací místnost (v přízemí od hlavního vchodu chodba po levé straně, dveře naproti schodišti)
 • Ranní káva – malé občerstvení

10:20  hodin

OTEVŘENÍ KONFERENCE

 • Přivítání účastníků

Předsedkyně organizačního výboru

 • PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD.- Ostravská univerzita 
 • dr Kornelia Solich – Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

Vážení hosté spolupracujícíh univerzit

 • Mgr. Onřej Šimík Ph.D – vedoucí katedry Preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty, Ostravská univerzita
 • dr Beata  Fedyn, prof. Uczelni – prorektor ds. Studentów, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská Ph.D. MBA – vedoucí katedry Primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci
 • doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. – Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogické fakulty, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • dr Anna Trzcionka-Wieczorek  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

I. část

10.50 – 12.15 hodin

PŘEDSEDOVÉ PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ: doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA., doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., dr Anna Trzcionka-Wieczorek, Mgr. Ondřej Šimík Ph.D.

10.50-11.05 PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., Ostravská univerzita „Analýza inovací v předškolním vzdělávání v ČR.”

11.05-11.20 doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  „Analýza inovací v předškolním vzdělávání v SL.”

11.20-11.35 dr Kornelia Solich, Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu „Analýza inovací v předškolním vzdělávání v PL.”

11.35- 11.50 prof. nzw., dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz   Uniwersytet Zielonogórski „Pedagogická kreativita jako základ inovací v základním vzdělávání“

DISKUSE

12.10 – 12.45 hodin– přestávka na občerstvení

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

II. část

12:45:14:00 hodin

PŘEDSEDOVÉ PLENÁRNÍHO ZASEDÁNÍ: PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., dr Beata  Fedyn, prof. Uczelni, dr Kornelia Solich, doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

12.45-13.00 doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. Ostravská univerzita „Nově v předškolním vzdělávání.”

13.00- 13.15 doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA, Mgr. Erdal Ozyurt „Význam internalizace pro socializaci a personalizaci předškolních dětí”

13.15- 13.30 Mgr. Ondřej Šimík Ph.D. Ostravská univerzita „Dítě a mapa – rozvíjení geografické pregramotnosti u dětí předškolního věku.“ 

13.30-13.45 dr Anna Trzcionka-Wieczorek Prodziekan ds. współpracy  Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach „Gerontologická výchova v mateřské škole.“

DISKUSE

14:00 – 14:30 – přestávka na občerstvení

PŘÍSPĚVKY V SEKCI

14:30 – 17:15 hodin

MODERÁTOŘI SEKCE: doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D., PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., dr Kornelia Solich, dr Anna Trzcionka-Wieczorek

14.30- 14.45 dr Beata  Fedyn, prof. Uczelni Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu „Promocja zdrowia psychicznego w przedszkolu.“

14.45- 15.00 dr Ilona Gembalczyk prof. Uczelni Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu „Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym.“

15.00- 15.15 dr Małgorzata Zalewska-Bujak Uniwersytet Śląski w Katowicach Autokratyczne zachowania nauczycieli uczniów szkół podstawowych.“

15.15- 15.30 dr Ludmiła Nowacka Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu „Innowacyjna ambiwalencja w pracy przyszłego nauczyciela“

15.30-15.45 dr Małgorzata Bortliczek, dr Renata Raszka Uniwersytet Śląski w Katowicach „Ekonomia w krótkich spodenkach – rekonesans literacki“

DISKUSE

15:45 – 16:00 – přestávka na občerstvení

16.00 – 16.15  dr Tomasz Szwed Akademia Nauk Stosowanych w RaciborzuPonadczasowa innowacyjność pedagogiki sfer Froebla i jej zastosowanie we współczesnej edukacji przedszkolnej.”

16.15 -16.30 dr Barbara Chojnacka-Synaszko Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytet Śląski w Katowicach „Tutoring pro rodiče předškoláků – potenciál personalizovaných vztahů mezi učiteli a rodiči“

16.30-16.45 dr Barbara Somerla, mgr Ewa Świerczek Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu „ Nowatorskie przykłady praktyk pedagogicznych w zakresie budowania dobrostanu dzieci.”

16.45.-17.00 Mgr. Simona Hendrychová PhD. Ostravská univerzita „Využití digitálních pomůcek a digitálních hraček v předškolním vzdělávání.“

17.00- 17.15 mgr Beata Gawłowska Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu Inkluzja w edukacji przedszkolnej – strategie i techniki stosowane w przedszkolu“.

17.15-17.30 doc. PhDr. Lucia Lacková PhD. Univerzita Palackého v Olomouci  „Resilience a její rozvoj u vysokoškolských učitelů.“ 

DISKUSE

ZAKONČENÍ PRVNÍHO DNE KONFERENCE

17:45 hodin

 • Poděkování účastníkům konference a chvíle na občerstvení  a neformální diskusi PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., dr Kornelia Solich