Mezinárodní vědecká konference z cyklu mezinárodních workshopů v rámci spolupráce Ostravské univerzity
a Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na téma

25. a 26. dubna 2024 

Místo konání: Ostravská univerzita, Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory


Ostravská Univerzita v Ostravě – Pedagogická fakulta
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – Instytut Studiów Edukacyjnych
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta | Katedra primární a preprimární pedagogiky
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji


Vědecký výbor

  • doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
  • PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD.
  • doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
  • dr Kornelia Solich
  • doc. PhDr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D., MBA
  • Mgr. Ondřej Šimík PhD.
  • dr Anna Trzcionka-Wieczorek

Organizační výbor

  • PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD.
  • dr Kornelia Solich
  • Bc. Šárka Ramíková
  • Kamil Szypuła