Doplňující informace

Cíl konference:

Výměna a sdílení poznatků, zkušeností a dobré praxe v oblasti předškolního vzdělávání zacílených na inovace.  

Tematické zaměření konference:

Vzdělávání dětí předškolního věku v době proměny společnosti.
Žijeme ve výjimečné éře, kde technologický pokrok, sociální změny a ekonomická dynamika utvářejí naše prostředí rychleji, než jsme kdy mohli předpokládat.
Tato rychlá transformace přináší nové výzvy, ale také i nekonečné možnosti, které pronikají i do vzdělávání dětí předškolního věku. Tato doba proměny společnosti je výzvou, ale zároveň i příležitostí pro tvorbu inovativních a efektivních vzdělávacích programů, které budou připravovat naše děti na budoucnost.
Je důležité spolupracovat a hledat nové přístupy a metody, které budou podporovat rozvoj dětí a připravovat je na úspěšný a šťastný život v rychle se měnícím světě.

Registrace:

Svou účast (aktivní i pasivní) potvrďte do 31. 3. 2024 prostřednictvím registračního formuláře.
Je možné se zúčastnit online.

Konferenční poplatek:

2 500,- Kč/ účastník

Důležité termíny:

– zaslání názvu a anotace příspěvku do 31.3.2024 na adresu : karin.fodorova@osu.cz

– zaslání textu příspěvku v elektronické podobě, termín bude stanoven po realizaci konference

Jak se k nám dostanete:

z vlakového nádraží Ostrava – Svinov (směr centrum) – tram. č. 4, 8
z vlakového nádraží Ostrava – Hlavní nádraží – tram. č. 8

Výstupní stanice z obou směrů – zastávka Dům energetiky. Od této zastávky je budova Pedagogické fakulty OU na ulici Fráni Šrámka cca 5 minut chůze.

Možnost parkování na uzavřeném parkovišti v areálu PdF OU pro omezený počet vozidel. Parkování je možné i v blízkosti PdF, a to v areálu obchodního centra Futurum. Po zaparkování je cesta 10 minut chůzí k PdF.

Těšíme se na Vaši účast!

Pokyny pro autory a formát příspěvků:​

Příspěvky z konference budou vydány v recenzovaném časopise Magistr. Text je požadován v jazyce českém, slovenském anebo anglickém. Šablonu naleznete ZDE (odkaz)“